C.V.

Je kunt mijn profiel bekijken op linkedIN. Een aantal highlights zal ik hier noemen:

Sinds 2015 ben ik erg actief binnen Solits. Daarnaast blijf ik regelmatig workshops geven ter voorbereiding op de lokale maatschappelijke Beursvloeren. Waaronder Beursvloer Leiderdorp-Leiden, Beursvloer Leidschendam-Voorburg, Beursvloer Rijswijk en Beursvloer Westland.
In 2014 heb ik me voor een aantal mooie projecten ingezet:

Projectleider Keerpunt Festival 27 november 2014
Uitnodiging Keerpunt FestivalSamen met de initiatiefnemers GGZ/DOEL, Ipse de Bruggen, Patijenburg, Gemeente Westland en Gemeente Delft organiseerden we een positief festival voor professionals in het sociale domein: Of je nu werkt met jongeren, ouderen, als maatschappelijk werker of in de schuldhulpverlening, de veranderingen in het sociaal domein raken iedereen. Tijdens het Keerpunt Festival leerden de 300 professionals van elkaar omdat het programma voor en door deelnemers werd bepaald.  Deelnemers waren ‘professioneel bijgetankt’, hun netwerk werd versterkt is en zij konden geïnspireerd hun werk continueren.

Eind december 2013 nam ik afscheid van de stichting die ik zelf opgericht heb:

Bedrijf & Samenleving Delft die nu verder gaat als De Delftse Uitdaging. We hebben in Delft de brug gelegd tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties: Bedrijven die iets voor de samenleving zouden willen doen maar niet weten welke hulp bij welke organisatie gewenst is. Bedrijven die vorm willen geven aan hun MVO doelstelling in de lokale samenleving. Maatschappelijke organisaties die geholpen kunnen worden met specifieke kennis, netwerk, menskracht of middelen. Wat was hiervoor nodig? Doorzettingsvermogen, zakelijke ervaring voor het van de grond krijgen van een stichting, inlevingsvermogen om tijdens de vele gesprekken vraag &  aanbod boven tafel te krijgen en ieders belang voor ogen te houden en organisatietalent om netwerkevenementen en inspiratiebijeenkomsten te organiseren. In december ontving ik hiervoor een oorkonde van Gemeente Delft:

Overhandigd: december 2013

Samen met mijn man heb ik het bedrijf Solits opgericht. Vanuit dit bedrijf helpen we klanten producten perfect te presenteren door middel van sokkels. Zuilen van glas, hout, steen: alles is mogelijk! Mijn man en onze medewerkers zijn nu de drijvende krachten achter het bedrijf. Ik ben vooral sparringpartner en spring in bij speciale evenementen, acties en bij het vormgeven van plannen. Solits is ontstaan uit Galerie Spirits in Stone, een galerie van stenen beelden uit Zimbabwe. Een land waar we een aantal keer geweest zijn om prachtige kunstwerken bij de lokale kunstenaars te kopen en in Nederland te verkopen. Zo kunnen we én mooie producten verkopen én nog een bijdrage leveren aan de economie in Zimbabwe. Tegenwoordig verkopen we de beelden alleen nog via speciale tuintentoonstellingen.

Acteren, niet om het acteren zelf, maar om mensen iets te laten leren tijdens een training of opleiding is iets wat ik met veel plezier heb gedaan. Vooral tijdens de training ‘grenzen stellen’, verzorgd aan mensen in de zorg en welzijnssector, kon ik een toegevoegde waarde bieden voor de cursist. De ene keer speelde ik de dominante baas, een andere keer een te lieve schoondochter die steeds om oppas vraagt of een collega die niet doorheeft dat ze teveel kletst. Moeilijke situaties om nee te zeggen of een grens aan te geven. Alleen door te oefenen in een realistische setting wordt duidelijk wat de valkuilen zijn van een cursist en kan hij of zij oefenen om het anders te doen. Door me snel te verdiepen in de tegenspeler en te reageren op de cursist kreeg ik regelmatig het compliment “dit was net echt!”