MVO en MBO expert

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent bewust omgaan met je mensen (people), je omgeving (planet) en dat je zorg draagt voor een gezonde & eerlijke economie (profit). Om bedrijven te helpen aan de slag te gaan met MVO is een ISO 26000 richtlijn ontwikkeld. Eén van de zeven MVO kernthema’s is ‘betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap’, samengevat als Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Sinds 2005 ben ik in Delft het aanspreekpunt geweest als bedrijven maatschappelijk betrokken wilden ondernemen. De volgende ervaring heb ik opgedaan en kan ik uiteraard voor jouw bedrijf, project of gemeente ook inzetten:

Voor bedrijven
Wil je als bedrijf ‘iets’ met MVO of MBO? Maar weet je niet wat jij als bedrijf kan toevoegen of waar écht behoefte aan is? Ik breng je tijdens één (gratis) gesprek graag op weg. Gewoon, omdat ik het geweldig vind als een bedrijf meer wil dan geld verdienen.  In dit gesprek kan ik je inzicht geven in de mogelijkheden die passen bij het karakter, de cultuur en de sector van jouw bedrijf en vooral bij jouw als ondernemer. Want jij moet enthousiast worden over de mogelijkheden. Het is immers ondernemen met hart, jouw hart! Indien gewenst kan ik daarna helpen concreet handen en voeten te geven aan deze goede intenties. Zoals het vinden van projecten waar je met je medewerkers kan gaan klussen of een vrijwilligersorganisatie die je met jouw kennis verder kunt helpen. Wil je je ideeën eerst in een plan met bijbehorende actielijst krijgen? Ook daar help ik graag bij!

Voor gemeenten
Wil jij in jouw gemeente een stimulerende rol hebben in de samenwerking tussen de lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties? Zie je hier ook win win situatie? Zoals dat er meer cohesie en samenhang ontstaat binnen de samenleving? Voor gemeente Delft en Leiderdorp heb ik hierin een actieve rol gespeeld. En ik zou dit graag ook voor andere gemeenten doen. Zo heb ik de stichting Bedrijf & Samenleving Delft / De Delftse Uitdaging opgericht die de verbinding heeft gelegd tussen bedrijven en maatschappelijk organisaties. En heb ik vele Beursvloeren georganiseerd (zie hieronder). Laten we in een gesprek kijken hoe we ook in jouw gemeente meer samenwerking kunnen realiseren.

Voor intermediairs (die een Beursvloer willen organiseren)
Op een maatschappelijke Beursvloer ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar met als doel ‘matches’, afspraken tot samenwerking, te maken. In 2005 organiseerde ik de eerste Delftse Beursvloer die vervolgens op verschillende punten een voorbeeld is geweest voor andere Beursvloeren in het land. Ik heb Beursvloer Westland geadviseerd hoe te starten met een Beursvloer en Beursvloer Leiderdorp via de zijlijn geholpen met de organisatie. Wat komt er kijken bij het realiseren van een geslaagde Beursvloer? Bedrijven en organisaties werven, hen vooraf goed informeren en motiveren met betrekking tot de te maken matches, organisaties middels een workshop ‘the elevator pitch’ voorbereiden op de ontmoetingen met bedrijven, een geolied evenement met verrassende aspecten organiseren en natuurlijk: een snelle en goede opvolging.
Na tien Beursvloeren blijf ik dit een geweldig leuk en effectief evenement vinden om een boost te geven aan de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wil je in jouw gemeente ook een Beursvloer? I’m your man…. ehhh… woman!
Ik kan de Beursvloer organiseren, maar effectiever lijkt het me als ik via de zijlijn kan helpen een lokale intermediair de Beursvloer te laten organiseren. Kennis delen zodat het evenement een volgend jaar geheel lokaal georganiseerd wordt.
Gaan jullie ook een stap verder dan alleen jaarlijks een Beursvloer en wil je een stichting oprichten die het gehele jaar bezig kan zijn om de verbinding tussen het bedrijfsleven en maatschappelijk veld te verstevigen? Ik help graag hoe je dit het beste kunt aanpakken door middel van advies of concreet bij de eerste bouwstenen.

En ik zelf?
Als ik iets onderneem, wil ik daar graag een maatschappelijke meerwaarde mee leveren. Daarom heb ik gewerkt in de vrijwilligerssector, kunst uit Zimbabwe ingekocht en heb ik Bedrijf & Samenleving Delft opgericht. Hopelijk kan ik in de toekomst andere ondernemers motiveren vanuit het hart te werken, kan ik mensen motiveren gezond te leven of als ik goederen verhandel, wil ik dat daar meerdere partijen baat bij hebben, meer dan alleen op financieel gebied. Of misschien kan ik mensen inspireren hun droom na te jagen zoals wij zelf ook doen.